OÜ Ferdmaster

2000. aasta 19. juunil loodi Ferdmaster OÜ erakapitali baasil. Alustati külma- ja ventilatsiooniseadmete müügi ja paigaldusega, hiljem lisandusid kergpaneelide müük ja paigaldus ning üldehitustööd.

2002. aastast alates on tegeletud peatöövõttude juhtimisega. Läbi aastate on põhilised ehitusvaldkonnad olnud piima- ja lihatööstushooned ning laudakompleksid, tööstus-, büroo- ja kaubanduspinnad ning tööstusrajatised.

2004. aasta sügisel alustas ettevõte integreeritud juhtimissüsteemi juurutamist ning selle tulemusel väljastati 2005.a. kevadel Ferdmaster OÜ-le 3 sertifikaati: ISO9001:2000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid, ISO14001:2004 Keskkonnajuhtimissüsteemid, OHSAS18001:1999 Tööohutus- ja töötervishoiusüsteemid.

2005. aastal võideti rahvusvaheline hange kus Brüsselis teostati 2 aasta jooksul NATO peakorteri jahutussüsteemide väljaehitamine.

2007. aastal alustati senise suurima objekti: AS VKG Oil õlitehase rajamist. Lõpetatud objektidega on võimalik tutvuda meie objektide leheküljel.

2008. aastal töötab ettevõttes ca 100 inimest, neist 30% kontoris ja 70% töölisi. Täiendavalt oodatakse tööle haridusega spetsialiste ning ollakse valmis pakkuma praktikakohti. Kontor koos lao- ja tootmisbaasiga asub Jõhvi äärelinnas aadressil Sompa 36/10. Firma käive ja kasum on aastate lõikes olnud tõusuteel. Seotud ettevõtted tegelevad kaeve- ja veoteenustega ning betoondetailide tootmisega.

Omajõududega teostame ventilatsiooni- ja jahutustöid, haljastust, betooni- ja müüritöid, raudbetoontoodete montaazitöid, monteeritavate ja sandwichpaneelidest fassaadide ehitust, külmkambrite ehitust ning üldehitustöid.

Ettevõte omab järgmisi tegevuslitsentse: üldehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, kälmutusseadmete paigaldus, projekteerimine, projektijuhtimine. Ettevõte poliitika on püsinud muutumatuna ning leiab järgimist igapäevases töös.

Käesoleval 2010. aastal tegeleme järjekindla optimeerimisega, vähendame töötajate arvu ning omajõududega tehtavate tööde hulka. Kavatseme ehituse mõõnaperioodist mõndagi õppida ning jätkata tugevamana