AS Eesti Energia Õlitööstus

Eesti Energiale kuulub maailmas ainulaadne põlevkivist vedelkütusteid tootev tehas, kus kasutatakse Eesti Energia inseneride arendatud ja patendiga kaitstud tahkel soojuskandjal põhinevat tõhusat Enefit-140 tehnoloogiat. Peale vedelkütuste toodetakse Eesti Energia Õlitööstuses uttegaasi, mida kasutatakse elektritootmiseks Narva Elektrijaamades. Lisaks toodab Õlitööstus umbes 1 miljon barrelit vedelkütuseid aastas. Kogu Kütteõli tootmiseks ja keemiatööstuses kasutatakse tänapäeval umbes viiendik Eestis kaevandatavast põlevkivist.