AS Eesti Energia Elektrijaamad

Eesti Energia Narva Elektrijaamad on Eesti suurim ning Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid. Ettevõte varustab elektrienergiaga Eesti tarbijaid ja soojusenergiaga Narva linna, ekspordib elektrienergiat Baltimaadesse ning varustab Estlinki merekaabli kaudu elektriga ka Põhjamaade elektriturgu.

Ettevõte müüb ka tootmises ülejäävat põlevkivituhka, mis on väärtuslik mineraalne tooraine nii ehitusvaldkonna kui ka põllumajanduse jaoks. Tuha müük »

Narva elektrijaamade keskkonnajuhtimissüsteem vastab rahvusvahelise ISO 14001:2004 standardi nõuetele. Elektrijaamade elektri-, keemia- ja automaatikalaborid on akrediteeritud rahvusvahelise laborite kvaliteedisüsteemi ISO 17025 nõuete kohaselt.